OTVEŘENÍ PÁSEK/ STARTLINE OPENING TIMES

Klubová třída/ Club Class – 13:14

Combi Open třída/ Open Mixed Class – 13:44

Combi 15 třída/ 15M Mixed Class – 14:12