PODĚKOVÁNÍ/ ACKNOWLEDGMENT

A na úplný závěr mi dovolte poděkovat hlavním partnerům akce, partnerům a mediálním partnerům, členům organizačního týmu, pomocníkům, vlekařům a všem dalším, kteří se na zdárném průběhu akce jakkoli podíleli.

Poděkování patří rovněž provozním složkám ŘLP ČR, s.p. a Armádě České republiky za volný vzdušný prostor. Dále všem spolupracujícím organizacím, které se  svými službami podíleli na zajištění akce.  Také díky provozovatelům letadel a pilotům, které jsme naší akcí omezili.

Letošní soutěž byla dobrou zkouškou pro 35. Mistrovství světa v bezmotorovém létání, které se v Příbrami uskuteční v termínu 28.7.-12.8.2018!

 

And very lastly let me thank the main partners, partners and medial partners, all members of the staff, tow pilots and all others who made the competition run successfully.

Another thanks also goes to Air Navigation Services of Czech Republic and Czech Army which cleared the airspace for us during the racing days! Also to all organisations which assisted us during the championship. Also thanks for the patience of pilots and aircraft operators who we limited in their operations during the competition.

This year was a great test and preparation for the 35th FAI World Gliding Championship which will take place here in Příbram next year from 28/7/2018 to 12/8/2018!