PŘEDPOSLEDNÍ DEN/ PENULTIMATE DAY

Je před námi předposlední den soutěže. V 10 hodin proběhl briefing, kde každá třída dostala dvě varianty tratí. Obě varianty jsou tratě přes určené prostory na 3 hodiny. Varianta A vede více jih, zatímco varianta B se drží na sever. Volba tratí nebyla jednoduchá vzhledem k rozpadající se studené frontě nad námi. První vzlety jsou naplánovány na 12:00. Dnes bude první startovat klubová třída.

The penultimate day of the competition is here. At 10 o’clock we had another briefing at which each class received two variants of ATTs for 3 hours. Variant A should bring competitors more to the south whereas variant B sticks to the north. Task setting this morning wasn’t an easy job due to dissipating cold front above us. Today first launches are planned for 12:00 and Club class will be taking-off first.