ALL START GATES ARE OPENED/ VŠECHNY PÁSKY OTEVŘENY

THE LATEST START GATE HAS BEEN OPENED AT 14:03 FOR OPEN CLASS. ALL CLASSES ARE FLYING IN NICE WEATHER. WE HAVE 2/8 CU OVER THE AIRFIELD WITH CLOUD BASE MORE THAN 2000M ABOVE GROUND AND WITH CU CLOUDS IN AREA OF TASKS AS WELL. TEMPERATURE ON GROUND REACHED 35 DEGREES.

VŠECHNY TŘÍDY LETÍ. POSLEDNÍ PÁSKA BYLA OTEVŘENA VE 14:03 PRO VOLNOU TŘÍDU. V OKOLÍ LETIŠTĚ MÁME 2/8 PĚKNÝCH KUMULŮ SE ZÁKLADNAMI PŘES 2000 M NAD ZEMÍ. TEPLOTA NA ZEMI DOSÁHLA 35 STUPŇŮ.