PLAN FOR 5/8/2018

PLAN FOR 5/8/2018

COMPETITION DAY #8 5/8/2018

REST DAY – NO FLYING

NO BRIEFING

TECHNICAL FLIGHTS POSSIBLE AFTER PERMISSION FROM CD

V něděli 5.8.2018 bude odpočinkový den a nebude se létat.

COMPETITION DAY #7/ 7. ZÁVODNÍ DEN

The weather before launches did not look very promising today. There was completely blue sky and the reports from the sniffer were not as optimistic. However launches finally started at 12:45 and the task time was reduced to three hours for all classes. As it showed up later, when pilots managed to climb up in blue thremals and get on the track, everything suddenly became much better. Again pilots got to experience one of the best possible gliding weather Czech Republic has to offer and the best speed today was above 150 kph! The thunderstorm which developed to the west of the airfield waited for everybody to land before moving further NE. Tomorrow there is forecast of showers and thunderstorms so pilots will have a chance to enjoy their well deserved rest day. There will be no briefing tomorrow. Instead pilots will have the chance to explore the nearby Hluboká Castle or take trip to Prague or Český Krumlov both on the UNESCO world heritage list.

Počasí dneska před starty nevypadalo tak přesvědčivě, jak bychom si bývali přáli. Po zprávách od chrousta jsme starty odložili až na 12:45 a následně pak zkrátili minimální čas na trati pro všechny třídy na tři hodiny. Potom co piloti odstartovali do čisté a podařilo se jim nastoupat a vyrazit na trať, tak už si nikdo neměl na co stěžovat. Podmínky na trati prý byly excelentní a dokazuje to i nejvyšší dnešní rychlost, která přesáhla 150 k/h! Piloti měli dnes opět možnost zažít jedny z nejlepších plachatřských podmínek, které jim může Česká republika nabídnout, vždyť i bouřka, která se před přílety vytvořila západně od letiště, počkala až všichni přistanou, než se posunula na severovýchod. Na zítřek je naplánovaný zasloužený odpočinkový den a tudíž nebude ani žádný briefing.

START GATE OPENING TIMES/ ČASY OTEVŘENÍ PÁSEK

Launches today started a little bit later than usual at 12:45. Start gate for 18M class was opened at 13:54, for 20M class at 14:07 and for OPEN class at 14:32.

Starty dnes začaly o něco později ve 12:45. Páska pro 18M třídu byla otevřena ve 13:54, pro 20M třídu ve 14:07 a pro OPEN třídu ve 14:32.

COMPETITION DAY #6 / 6. ZÁVODNÍ DEN

We are now flying 6 days in a row and the forecast looks really good for the next days as well. Today we had briefing at 10:00 where competitors got two variants of tasks. Task A will take them on 500 km flight to the eastern part of Czechia northern of Brno, the second largest city in Czech Republic. Task B with a shorter flight was also prepared, but we decided to stay with tasks A. Takeoffs started at 11:45 today. The weather around Hosín is now a bit more complicated with over developed cumulus clouds east of the airfield and cloud bases lower than previous days. However the weather in the task area looks good enough. Start gate for 18M class was opened at 12:55, for 20M class at 13:08 and for OPEN class at 13:XX. Czech evening will take place today in the main hangar from 19:30 and we will have rest day on Sunday.

Dneska letíme už 6. den v řadě a předpověď na další dny stále vypadá dobře. Dnes jsme opět měli briefing v 10:00, na kterém závodnící obdrželi dvě varianty tratí na dnešek. Varianta A je na letu dlouhém přes 500 km zavede na východ naší republiky do Žďárksých vrchů. Varianta B byla o něco kratší , kdyby bylo horší počasí, ale rozhodli jsme se zůstat u varianty A. Starty začaly v 11:45 a v současné chvíli je počasí v okolí Hosína o něco komplikovanější se základnami níž než předchozí dny. Počasí na trati ale vypadá dobře. Páska pro 18M třídu byla otevřena v čase 12:55, pro 20M třídu v 13:08 a pro OPEN třídu v 13:XX. Dnes od 19:30 proběhne český večer a na něděli je potom naplánovaný odpočinkový den.

1st AAT/ První AAT

AS THE WEATHER FORECAST TODAY SEEMED TO BE MORE COMPLICATED WE DECIDED TO FLY THE FIRST AAT. ALL CLASSES HAD TASKS IN THE SAME DIRECTION TO WEST OR NORTH WEST, THEN TO EAST, SOUTH AND BACK. 18M CLASS STARTED JUST FEW MINUTES AFTER THE GATE OPENED SO THE FIRST STARTED TO RETURN AROUND 15:45, FOLLOWED BY 20M CLASS. OPEN CLASS ARRIVED A LITTLE BIT LATER AFTER THAT. AVERAGE SPEEDS REACHED MORE THAN 140 KPH AGAIN. NOW WE HAVE BROKEN SKY WITH NICE TEMPERATURE. TOMORROW WE WILL FLY AGAIN FOR SURE AND WE ARE ALREADY PREPARING FOR THE CZECH EVENING WHICH WILL TAKE PLACE TOMORROW EVENING IN THE MAIN HANGAR. LIVE MUSIC WILL BE PERFORMED BY THE WOMEN BAND THE APPLES.

PROTOŽE PŘEDPOVĚD NA DNEŠEK VYPADALA KOMLIKOVANĚJŠÍ, ROZHODLI JSME SE PO PRVÉ VYUŽÍT SYSTÉM TRATĚ AAT. TRAŤ AAT NAROZDÍL OD RACINGU DÁVÁ ZÁVODNÍKŮM VĚTŠÍ FLEXIBILITU, PROTOŽE ZÁVODNÍCÍ NEMUSÍ PROLÉTNOUT PŘESNĚ STANOVENÝMI OTOČNÝMI BODY, ALE MAJÍ ZADANÉ POZOROVACÍ OBLASTI, VE KTERÝCH SE MŮŽOU ROZHODNOUT, JAK DALEKO A KAM PŘESNĚ CHTĚJÍ LETĚT. LIMITACÍ JE PRO NĚ MINIMÁLNÍ ČAS NA TRATI, KTERÝ BYL DNESKA STANOVENÝ NA 3 HODINY. SOUTĚŽÍCÍ Z 18M TŘÍDY SE VYDALI NA TRAŤ HNED PO OTEVŘENÍ STARTOVNÍ PÁSKY A PRVNÍ ZAČALI PŘILÉTAVAT UŽ OKOLO 15:45. CHVÍLI PO NICH NÁSLEDOVALA 20M TŘÍDA A S DROBNÝM ZPOŽDĚNÍM PAK I VOLNÁ TŘÍDA. PRŮMĚRNÉ RYCHLOSTI DNES OPĚT PŘESÁHLY 140 KM/H. NAD LETIŠTĚM TEĎ MÁME ZATAŽENO A TEPLOTA UŽ JE VÝRAZNĚ PŘÍJEMNĚJŠÍ NEŽ PŘES DEN. ZÍTRA URČITĚ ZNOVU POLETÍM. VEČER BUDE ČESKÝ VEČER, NA KTERÉM BUDOU MÍT ZÁVODNÍCÍ MOŽNOST POZNAT ČESKOU KUCHYNI. NA VEČÍRKU VYSTOUPÍ ČESKÁ DÍVČÍ KAPELA THE APPLES.

LAUNCHCES 11:30 / STARTY V 11:30

Launches are confirmed for 11:30 with few cumulus clouds already to the north of the airfield now. All classes have assigned area tasks for three hours today due to higher quantity of showers predicted for the western part of Czech Republic for this afternoon.

Starty byly potvrzeny na 11:30 a několik málo kumulů je už severně od letiště vidět teď. Všechny třídy mají dnes AAT tratě na tři hodiny kvůli velké právděpobnosti srážek na západě Čech.

3rd DAY IN A ROW/ 3. DEN V ŘADĚ

Today it was extremely hot. Temperature was nearly 36°, humidity above 30%, almost no shade due to just few clouds and very weak wind. However that is nothing our competitors should complain about. For them it meant strong updrafts up to flight level 95 which is the maximum altitude pilots are allowed to fly during the competition. Even though there were less thermals around Hosín there was enough of them in the area of the task. Central European weather probably tries to improve its reputation from Ostrow. 😄  The highest speed today was almost 137 km/h and the forecast looks very good for the rest of the competition.

Dneska bylo opravdu horko. Teplota dosahovala  36°, vlhkost přes 30%, nebyly vidět skoro žádné mraky, ani stín a vál jen velmi slabý vítr. To, co ale vadilo nám na zemi, byly ideální podmínky pro piloty ve vzduchu. Silné stoupáky se objevily až do letové hladiny 95, což je maximální výška, do které smí piloti během soutěže letět. Přesto, že bylo o něco málo mraků od Hosín na sever, po trati jich bylo dostatek. Počasí ve střední Evropě si nejspíše snaží napravit reputaci po závodech v Ostrowě. 😄 Dnešní nejvyšší dosažená rychlost byla skoro 137 km/h a předpověď pro další soutěžní dny vypadá velmi dobře.

COMPETITION DAY #3 / 3. SOUTĚŽNÍ DEN

We are lucky with the weather today again. We waked up to clear sky and meteorologists expect this day to be the hottest of the year. Briefing was at 10:00 as usual. Don’t forget you can watch briefings live on our facebook page and see all of them uploaded here. There are just about one to two octads of cumulus clouds around the airfield now but thermals are strong and all the classes are flying variants A racing task with distances over 500 km. Launches today began at 11:45 and the start gate for 18M class opened at 12:55, for 20M class at 13:09 and for OPEN class at 13:35.

Počasí nám dnes opět přeje. Probudili jsme se do jasného dne, o kterém meterologové tvrdí, že bude nejteplejší v roce. Briefing byl klasicky v 10 hodin ráno. Nezapomeňte, že můžete sledovat přenosy z briefingu online na naší facebookové stránce a prohlédnout si je taky všechny nahrané zde. V současné chvíli máme nad letištěm tak jednu až dvě osminy kumulů, ale stoupáky jsou silné a všechny třídy letí racing tratě přes 500 km. Starty začaly v 11:45 a páska pro 18M třídou byla otevřena ve 12:55, pro 20M třídu ve 13:09 a pro OPEN třídu ve 13:35.

OSTIV DAY #2/ OSTIV DEN 2.

OSTIV Congress continues subjects of Aeroelasticity, Performance and further Meteorology research on Atmospheric Waves and Convection. Please be invited on evening lecture on Flutter, delivered from 8 P.M. @ Briefing Hangar.

Konference pokračuje přednáškami o aeroelasticitě, výkonech větroňů, s dalšími vstupy k vlnovému proudění a konvekci v atmosféře. Všichni jsou vítáni na večerní přednášce o flutteru, od 20:00 v Briefingovém hangáru.

 

PLAN FOR 31/7/2018

COMPETITION DAY #3   31/07/2018

FREE GRID, RWY WILL BE SPECIFIED IN THE MORNING

GRID ORDER
OPEN CLASS – ROWS 15-24
20M CLASS – ROWS 10-14
18M CLASS – ROWS 1-9

GRID TIME 8:00 -10:30
BRIEFING 10:00

FIRST LAUNCH EXPECTED AT 11:00

COMPETITION DAY #2/ 2. ZÁVODNÍ DEN

This morning we started again with overcast left from yet another dissipating front. Briefing was at 10:00 and it is available here. The weather started to improve faster today compared to yesterday and the high clouds have already cleared from the airport. We expect first launches around 12:00. Two tasks are prepared for today. Task A is racing about 350 km due to showers and thunderstorms we expect around Hosín in later afternoon. In case the weather would suddenly improve we have task B ready, racing with distance over 400km for all classes.

Dnes ráno jsme opět začali s rozpadající se frontou nad letištěm, ale aspoň měli soutěžící stín při gridování :). Briefing byl v 10:00 a můžete si ho prohlédnout zde. Počasí se pro briefingu dneska začalo vylepšovat výrazně rychleji a v současné chvíli už máme nad Hosínem jasno. Očekáváme první starty okolo 12:00. Dneska byly pro soutěžící připarveny dvě verze tratí. Trať A je racing se vzdáleností okolo 350 km kvůli přeháňkám a bouřkám, které odpoledne očekáváme v okolí Hosína. Ve variantě B jsme připravili racing tratě okolo 430 km, kdyby se počasí zlepšilo nad naše očekávání.