XXXIV OSTIV CONGRESS

THE XXXIV CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL ORGANISATION FOR GLIDING (OSTIV) IS HELD AT THE SITE OF THE 35TH FAI WORLD GLIDING CHAMPIONSHIPS IN THE 18M-, 20M-, AND OPEN CLASS, IN HOSÍN, CZECH REPUBLIC, FROM 28 JULY – 3 AUGUST, 2018. OSTIV CONGRESSES ADDRESS ALL SCIENTIFIC AND TECHNICAL ASPECTS OF SOARING FLIGHT. THE CONGRESS 2018 FEATURES PRESENTATIONS FROM 10 COUNTRIES WORLDWIDE. VARIOUS CONTRIBUTIONS DESCRIBE NEW KNOWLEDGE IN THE METEOROLOGICAL FIELDS OF ATMOSPHERIC CONVECTION AND ATMOSPHERIC WAVES. THE PRESENTATIONS ON SAILPLANE TECHNOLOGIES COMPRISE THE AREAS OF SAILPLANE DESIGN AND PERFORMANCE, AERODYNAMICS, AEROELASTICITY, LOADS, AND PROPULSION, WHEREAS FURTHER CONTRIBUTIONS COVER VARIOUS ASPECTS OF TRAINING AND SAFETY. THE CONGRESS IS FREE OF CHARGE AND INTERESTED PARTICIPANTS OF THE WORLD GLIDING CHAMPIONSHIPS ARE INVITED TO ATTEND AT ANY TIME.

34. KONGRES MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ORGANIZACE PRO PLACHTĚNÍ (OSTIV) SE USKUTEČNÍ NA MÍSTĚ 35. FAI MISTROVSTVÍ SVĚTA V BEZMOTOROVÉM LÉTÁNÍ NA HOSÍNĚ OD 28.7. DO 3.8. 2018. KONGRES OSTIVU SE ZABÝVÁ VŠEMI VĚDECKÝMI A TECHNICKÝMI ASPEKTY PLACHTĚNÍ A SVÉ POZNATKY NA LETOŠNÍM KONGRESU BUDOU PREZENTOVAT ZÁSTUPCI Z 10. ZEMÍ SVĚTA. RŮZNÉ PŘÍSPĚVKY SE ZAMĚŘÍ NA NOVÉ POZNATKY V METEOROLOGII ZEJMÉNA PAK NA TVORBU A CHOVÁNÍ ATMOSFERICKÉ KONVEKCE A ATMOSFERICKÝCH VLN. PREZENTACE O TECHNOLOGIÍCH V KLUZÁCÍCH SE BUDOU TÝKAT KONSTRUKCE VĚTROŇŮ A ZEJMÉNA PAK JEJICH VÝKONNOSTÍ, AERODYNAMIKY, AEROELASTICITY, PLOŠNÉHO ZATÍŽENÍ A DRUHŮ POHONU. DALŠÍ PŘÍSPĚVKY POKRYJÍ TÉMATA BEZPEČNOSTI A VÝCVIKU PILOTŮ. NA KONGRES JSOU POZVÁNÍ VŠICHNI ÚČASTNÍCI A HOSTÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY Z PLACHTĚNÍ A VSTUP NA KONGRES JE ZDARMA.