AIRFIELD GETS READY… / LETIŠTĚ UŽ SE CHYSTÁ…

GRASS IS CUTTED, FLAG POLES ERECTED, CLUB HOUSE RESTORED, BUILDING OF PARTY TENT IN PROGRESS, TOW PLANES WILL ARRIVE ON FRIDAY AFTERNOON, SO WE ONLY MISS GLIDER PILOTS HERE. FIRST ARE EXPECTED ON FRIDAY AFTERNOON 🙂

TRÁVA JE POSEKÁNA, VLAJKOSLÁVA VZTYČENA, REKONSTRUKCE LETIŠTNÍHO KLUBU DOKONČENA, PROBÍHÁ VÝSTAVBA PARTY STANU, VLEČNÁ LETADLA PŘILETÍ V PÁTEK ODPOLEDNE, TAKŽE JEDINÉ CO NÁM ZDE CHYBÍ JSOU PILOTI. PRVNÍ OČEKÁVÁME JIŽ V PÁTEK NAVEČER 🙂

 

IMPORTANT REGISTRATION AND SCRUTINEERING INFORMATION

DUE TO CHANGE OF LOCATION  REGISTRATION AND SCRUTINEERING CANNOT TAKE PLACE DURING BRIEFINGS. THEREFORE WE HAD TO MODIFY TIMES OF THE RESERVED TIMES SLOTS. PLEASE SEE THE REVISED TIME HERE. BOTH PILOTS FROM 20M CLASS ARE REQUIRED TO COME FOR REGISTRATION TOGETHER. EVERYBODY MUST BE REGISTERED BEFORE FRIDAY JULY 27 13:00.

ALL CREW MEMBERS ABOVE THE AGE OF 10 MUST COME FOR REGISTRATION TO RECEIVE IDENTIFICATION WRISTBANDS. THEY CAN COME AT ANY TIME FROM MONDAY TO FRIDAY (23/7/ – 27/7/) DURING 9:00 – 9.45, 10:45 – 13:00 AND 14:00 – 18:00.

XXXIV OSTIV CONGRESS

THE XXXIV CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL ORGANISATION FOR GLIDING (OSTIV) IS HELD AT THE SITE OF THE 35TH FAI WORLD GLIDING CHAMPIONSHIPS IN THE 18M-, 20M-, AND OPEN CLASS, IN HOSÍN, CZECH REPUBLIC, FROM 28 JULY – 3 AUGUST, 2018. OSTIV CONGRESSES ADDRESS ALL SCIENTIFIC AND TECHNICAL ASPECTS OF SOARING FLIGHT. THE CONGRESS 2018 FEATURES PRESENTATIONS FROM 10 COUNTRIES WORLDWIDE. VARIOUS CONTRIBUTIONS DESCRIBE NEW KNOWLEDGE IN THE METEOROLOGICAL FIELDS OF ATMOSPHERIC CONVECTION AND ATMOSPHERIC WAVES. THE PRESENTATIONS ON SAILPLANE TECHNOLOGIES COMPRISE THE AREAS OF SAILPLANE DESIGN AND PERFORMANCE, AERODYNAMICS, AEROELASTICITY, LOADS, AND PROPULSION, WHEREAS FURTHER CONTRIBUTIONS COVER VARIOUS ASPECTS OF TRAINING AND SAFETY. THE CONGRESS IS FREE OF CHARGE AND INTERESTED PARTICIPANTS OF THE WORLD GLIDING CHAMPIONSHIPS ARE INVITED TO ATTEND AT ANY TIME.

34. KONGRES MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ORGANIZACE PRO PLACHTĚNÍ (OSTIV) SE USKUTEČNÍ NA MÍSTĚ 35. FAI MISTROVSTVÍ SVĚTA V BEZMOTOROVÉM LÉTÁNÍ NA HOSÍNĚ OD 28.7. DO 3.8. 2018. KONGRES OSTIVU SE ZABÝVÁ VŠEMI VĚDECKÝMI A TECHNICKÝMI ASPEKTY PLACHTĚNÍ A SVÉ POZNATKY NA LETOŠNÍM KONGRESU BUDOU PREZENTOVAT ZÁSTUPCI Z 10. ZEMÍ SVĚTA. RŮZNÉ PŘÍSPĚVKY SE ZAMĚŘÍ NA NOVÉ POZNATKY V METEOROLOGII ZEJMÉNA PAK NA TVORBU A CHOVÁNÍ ATMOSFERICKÉ KONVEKCE A ATMOSFERICKÝCH VLN. PREZENTACE O TECHNOLOGIÍCH V KLUZÁCÍCH SE BUDOU TÝKAT KONSTRUKCE VĚTROŇŮ A ZEJMÉNA PAK JEJICH VÝKONNOSTÍ, AERODYNAMIKY, AEROELASTICITY, PLOŠNÉHO ZATÍŽENÍ A DRUHŮ POHONU. DALŠÍ PŘÍSPĚVKY POKRYJÍ TÉMATA BEZPEČNOSTI A VÝCVIKU PILOTŮ. NA KONGRES JSOU POZVÁNÍ VŠICHNI ÚČASTNÍCI A HOSTÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY Z PLACHTĚNÍ A VSTUP NA KONGRES JE ZDARMA.